SAMUDERA RAKSA BOROBUDUR
Kapal Samudraraksa dibangun berdasarkan gambar-gambar kapal pada relief Candi Borobudur. Kapal tersebut digambarkan dalam beberapa relief Candi Borobudur dan merupakan kapal layar bercadik ganda terbuat dari kayu yang berasal dari abad ke-8 di Nusantara. Kegunaan cadik adalah untuk menyeimbangkan dan memantapkan perahu. Perahu kano bercadik tunggal atau kembar adalah perahu khas bangsa bahari Austronesia yang digunakan dalam penjelajahan dan penyebaran mereka di Asia Tenggara Oseania dan Samudera Hindia.

   


Komentar tidak diizinkan untuk Peta Budaya ini.
Silahkan Masuk untuk Bahan Teori
Silahkan Masuk untuk Download Bahan LKS
Silahkan Masuk untuk Download Peta Budaya

Konten Peta Budaya Terbaru

Keluar ?

Apakah Anda yakin ingin keluar?

Tekan Tidak jika Anda masih mau melanjutkan. Tekan Ya jika Anda mau keluar.