Dashboard

Daftar Konten

Bahasa & Sastra
Legenda Putri Cermin Cina
ita ini dikisahkan di negeri Jambi tepatnya di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari sekarang terdapat sebuah kerajaan yang berada di tepi Sungai Batanghari. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seoran

Pengarang : Ilsa Dewita Putri Soraya
Penerbit : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Tahun Terbit : 2017
Geliga Sakti
am cerita ini dikisahkan Negeri Kelang diperintah oleh seorang raja yang bernama Iskandar. Dia mempunyai seorang permaisuri yang cantik dan jelita. Selain cantik, permaisuri sangat ramah dan pengasih

Pengarang : Imelda
Penerbit : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Tahun Terbit : 2017
Empo Rua dan Keluarga Harum
am cerita ini dikisahkan tentang perjuangan seorang ibu untuk menyelamatkan anak-anaknya dari Empo Rua, sang raksasa bengis. Para Empo Rua ini hidup di sebuah perkampungan besar di Tanah Sano Nggoang

Pengarang : Haniva Y. Leo
Penerbit : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Tahun Terbit : 2017
Danau Raja dan Putri Bunga Harum
am cerita ini dikisahkan tentang Putri Bunga Harum dan Wan Usman. Putri Bunga Harum anak Sultan Thahir dan Permaisuri Fatmasari dari Kerajaan Kampung Dagang. Dalam keseharian, ia mewarisi sifat ibuny

Pengarang : Ahmad Ijazi H.
Penerbit : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Tahun Terbit : 2017
Cerita Ara - Ara Kasanga
am cerita ini dikisahkan mengenai kehidupan Aji Saka, sang pencipta aksara Jawa. Aksara ini diciptakan berdasarkan kisah para abdinya, Dora dan Sembada. Selain itu, juga diceritakan kisah Prabu Dewata

Pengarang : Desi Ari Pressanti
Penerbit : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Tahun Terbit : 2017
Keluar ?

Apakah Anda yakin ingin keluar?

Tekan Tidak jika Anda masih mau melanjutkan. Tekan Ya jika Anda mau keluar.