Prosa

Konten Bahasa & Sastra

Geliga Sakti
Dalam cerita ini dikisahkan Negeri Kelang diperintah oleh seorang raja yang bernama Iskandar. Dia mempunyai seorang permaisuri yang cantik dan jelita. Selain cantik, permaisuri sangat ramah dan pengasih terhadap rakyatnya. Raja Iskandar juga sangat baik dan ramah kepada rakyatnya. Selain itu, sifatnya yang bijaksana memberikan rasa nyaman dan tentram bagi rakyat Kelang. Raja Iskandar mempunyai lima anak Putra, yang tertua bernama Lingga. Keempat adik Lingga bernama Reteh, Pincan, Tanda, dan Banang, si bungsu. Kelima putranya sangat menyayangi raja dan permaisuri, terlebih si bungsu. Kelima putra raja sangat religius dan taat beribadah. Hal itu terlihat ketika kelima putra raja menjadi imam secara bergantian. Raja dan permaisuri sangat senang karena mempunyai putra yang santun serta taat beribadah. Mereka tidak pernah mendengar kelima putranya itu bertengkar ataupun saling menyakiti. Pada suatu hari Raja Iskandar mengalami kebutaan sang permaisuri bermimpi bahwa mata Raja Iskandar dapat sembuh dengan air rendaman geliga. Geliga tersebut berada di pucuk pohon di Pusat Tasik Pauh Janggi. Kelima Putra raja itu bertekad untuk mencari geliga tersebut untuk mengobati mata Raja. Dalam perjalanan mendapatkan geliga tersebut mereka harus menghadapi tiga raksasa dan seekor naga besar. Mau tahu kelanjutan ceritanya, silakan baca buku ini dengan tuntas dan rasakan pengalaman seru dalam cerita rakyat ini.

Pengarang : Imelda
Penerbit : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Tahun Terbit : 2017


Belum ada komentar

Silahkan Masuk untuk mengirimkan komentar
Keluar ?

Apakah Anda yakin ingin keluar?

Tekan Tidak jika Anda masih mau melanjutkan. Tekan Ya jika Anda mau keluar.